Mottó:

"A szülőföldet és a hont nem lehet szeretni, ha nem ismerjük azt úgy, amint a különböző
tájak sajátosságában és szépségében szemtől szemben áll velünk. Önmagunkat sem ismerjük
és nem értjük, csak abban az összefüggésben, amelyben élünk."
"Napfényes tetőkre h
ívogatnak ezek a sorok. Oda, ahol az előítéletek és elfogultságok szorí
és elnyomor
ító bilincsei lehullanak és meg tud szólalni az ember a saját hangján, tud járni a
saját lábán és mer gondolkozni és érezni a saját elméjével és sz
ívével."
(Tavaszi Sándor: Erdélyi tetők)

2012.05.12-EKE napi kirándulás Kalotaszentkirályra és a Hármas-Kősziklához


          Május 12-én vonatos kirándulásra indultunk Kalotaszentkirályra és a Hármas-Kősziklához. A kirándulást Feischmidt János szervezte. A turisták május 12-én, Erdély szinten megünneplik az EKE napját. Ezen a napon alakult meg 121 évvel ezelött az Erdélyi Kárpát Egyesület Kolozsváron, mint az amatőr turizmus híveinek a szervezete, tagjai, természetszerető emberek, akik bebarangolják Erdély minden zegét-zugát, támogatják a természeti és emberi környezet védelmét. A kolozsvári EKE több rendezvénnyel várta a természetkedvelő embereket erre a napra. A Bácsi torokban szabadtéri fotókiállítást szervezett Bozsoki Adrienn és Szabó István, melyen 64 természetfotót mutattak be. Ugyanezen a napon vonatos túra indult a Révi szorosba a Zichy barlanghoz Sáska Pál vezetésével. A három rendezvényen összesen 60 személy vett részt. Az idő szép, ragyogó napsütés, nyáriasan meleg van. Miért is ne volna szép az idő, hisz aki a virágokat és a természetet szereti rossz ember nem lehet, ezért az időjárás is kedvez nekünk.
          Kalotaszeg Erdélynek egyik legjellegzetesebb, legcsodálatosabb tájegysége. Kós Károly a Kalotaszeg című művében következőképpen mutatja be:
„Kalotaszeg eredetileg a Vlegyásza lábánál elterülő azt a kicsiny háromszögletű földterületet jelenti, amelyet a Bánffyhunyad alatt összeömlő Körös és Kalota vizei fognak be. Tágasabb értelemben – és ma így értelmezzük mi és így maga a kalotaszegi nép is – Kolozs vármegyének azt a területét, mely a kolozsvár–nagyváradi vasútvonal, illetőleg országút közén és két oldala mentén Kolozsvártól egészen Csucsáig terül el, és amelyet délen a Gyalui–havasok északi, nyugaton a Vlegyásza–havas és a Meszes hegylánc keleti lába foglalnak be... ".
           Bánffyhunyad központjából ágazik el déli irányban a Jósikafalva felé vezető megyei út, 6 km-re, az első település Kalotaszentkirály–Zentelke. A falu Kolozs megye nyugati részén, Kolozsvártól 56 km-re fekszik, a Kalota–patak két partján 597 m tengerszint feletti magasságon. Kalotaszentkirály a község központja, közigazgatásilag a következő falvak tartoznak hozzá: Magyarókereke, Malomszeg, Kalotadámos és Jakótelke.
           Reggel 9 óra körül érkezünk meg a bánffyhunyadi állomásra, innen mikrobusszal jutunk el Kalotaszentkirályon keresztül Magyarókerekére. Utunk célja a "kalotaszegi kilátó", a Hármas–Kőszikla, azon a hegygerincen amely a Kalota és a Székelyjó (Hencz) patakok vízválasztója. A Hármas-kőszikla (1056 m) és a nála magasabb Tömöldök csúcs (1150 m) tulajdonképpen a Vlegyásza–hegység (Kalota–havas) előhegyei. Magyarókereke után 1,5 km-re elhagyjuk a Székelyjó felé vezető utat és elindulunk felfelé, jobbra tőlünk a kopár Dulului (912 m) csúcs látszik, elhagyunk egy szekérutat és egy ösvényen kapaszkodunk felfelé. Május van, minden élénkzöld, a galagonya virágzik, fehér virággal borított bokrok közt haladunk, illatuk betölti a levegőt. Az ösvény egy meredek emelkedő után felvezet a keskeny gerincre. Nagyon szép kilátás nyílik innen kelet fele a Kalotaszegi-medencére, a hegy lábánál fekvő Magyarókerekére, távolabb Kalotaszentkirály–Zentelke falu látszik és Bánnfyhunyad. Közvetlenül a Hármas–kőszikla keleti oldala alatt legelők és kis tavak vannak. Ezek a "Kőhegy–tavak", nyáron kellemes dagonyául szolgálnak a bivalyoknak. Nyugat fele a Vlegyásza–hegység panorámája tárul elénk. Bár május van, a tetején még hófoltokat látunk. A más néven Vigyázó vagy Kalota–havas az Erdélyi Szigethegység Bihar–Vlegyásza–Öreghavas tömbjének északi vulkanikus része. Gerincének átlagmagassága 1700m fölött van, az azonos nevű főcsúcsának magassága 1836 m. Szemben velünk, a Vlegyásza oldalában Havasrogoz falu szétszort házait látjuk. A völgyben alattunk a 700 m átlagos tengerszint feletti magasságon fekvő Székelyjó falu látható, ahol 2008-ban a XVII. EKE Vándortábort szerveztük. A falu nevében a “székely“ előtag, a székelyeknek a  keleti határra telepítése idejére enged következtetni. A faluban most román és roma nemzetiségűek laknak.


Kilátás a Vlegyászára.
          Déli 2 óráig megjárjuk a Hármas Kőszikla sziklás gerincét és Kalotaszentkirályra megyünk. Itt Lukács Endre református lelkipásztor fogad, megtekintjük a református templomot  és a falu történelméről beszél nekünk. Református templom  a XIII. században épült és van egy Mátyás király korából származó harangja. A falu első írásos említése 1288-ból való, amikor Kun László király a Magyargyerőmonostori Mikola testvéreknek adományozta. Lakosainak száma 1171, melynek jelentős része magyar nemzetiségű (1038). Kalotaszentkirály-Zentelke két egymás mellett levő település összeolvadásából jött létre. Ez a két település – Kalotaszentkirály és Zentelke – a Kalota patak két partján helyezkedik el. 1966-ig a két falu közigazgatásilag külön szerepelt, viszont egyházi vonalon közös egyházközséget alkottak már a középkortól kezdve. Falu nevét három részre oszthatjuk: Kalota – a Kalota patakra utal, Szentkirály – a templom egykori védőszentjére Szent István király, Zentelke – ószláv eredetű szó, földi erődítményt jelent.
            Azt is tudni lehet, hogy valamikor a két falu nem a mostani helyén volt, de miután a tatárok felégették a falvakat, a lakosok ide építették otthonaikat.
           A templom után megtekintjük a gyülekezeti házat, melynek ebédlőjében megkóstoljuk a finom kalotaszentkirályi töltött káposztát. Ebéd után megtekintjük az Ady Endre általános iskolát. amely 2003-ban ünnepelte a helybeli oktatás első írásos említésének 350. évfordulóját. Az óvoda udvarán elhelyezett Ady emlékműnél Tatár Feri  túratársunk Ady “Kalota partján“ című versét szavalja el. Itt látható a hársfa, melynek árnyékában megszületett Ady Endrének ez a verse. Hátralevő időben a Szent István parkot és az itt lévő szobrot tekintjük meg. Szent István szobrot 2003-ban ajándékozta a falunak a Szentkirályok Szövetsége
Kalotaszentkirály Kalotaszeg egyik fontos, nagytöbbségben magyarlakta települése. Legnagyobb értékei a helybéliek hagyománytisztelete, színpompás népviselete. 1991-óta évente, augusztus első hetében nemzetközi népzene és néptánctábort szerveznek a faluban.
A délután hamar elrepül, mikrobusszal visszatérünk Hunyadra és vonatra ülünk. Egy óra Kolozsvárig az út. Az ablakból nézzük, hogyan  távolodik a Vlegyásza és a Hármas Kőszikla, majd lassan elmosódnak a körvonalak. Egy kellemesen eltöltött nap szép emlékeivel térünk haza. Otthon gondosan lementjük számítogépünk egy mappájába fényképeinket, egy újabb részt ismertünk meg ebből a csodálatos tájegységből, melynek neve Erdélyi-Szigethegység.


                                             http://ro.fotoalbum.eu/palgyongyi