Mottó:

"A szülőföldet és a hont nem lehet szeretni, ha nem ismerjük azt úgy, amint a különböző
tájak sajátosságában és szépségében szemtől szemben áll velünk. Önmagunkat sem ismerjük
és nem értjük, csak abban az összefüggésben, amelyben élünk."
"Napfényes tetőkre h
ívogatnak ezek a sorok. Oda, ahol az előítéletek és elfogultságok szorí
és elnyomor
ító bilincsei lehullanak és meg tud szólalni az ember a saját hangján, tud járni a
saját lábán és mer gondolkozni és érezni a saját elméjével és sz
ívével."
(Tavaszi Sándor: Erdélyi tetők)

2012.07.01-Túri hasadék ( 12 km)


Túri hasadék-2012 (video)

      Alig 20 km-re Kolozsvártól, párhuzamosan a Torda felé haladó országúttal található a Túri hasadék, egy titokzatos világ, ahol minden szikladarabhoz, kőhöz, barlanghoz, vízeséshez tündérmesék, legendák,mondák fűződnek. Mese, fantázia, legenda és valóság kapcsolódik itt össze, egyesek szinte babonás félelemmel elkerülik ezt a vad sziklaszorost, de olyan híres természetjárók, mint Orbán Balázs és Czárán Gyula kutatták rejtélyeit.
     Július 1-én a Túri hasadékba kirándultunk, 17-en vettünk részt. Koppánd felől közelítettük meg a Rákos patak völgyén, szép, barátságos  táj, kétfelől erdő borította domboldal. Biztató kezdet. Füves tisztások, somligetek, tábla jelzi, hogy a terület rezerváció, vagyis védett terület. De a lelkesedés hamar alábbhagy, egy félig megépített épület takarja el a szoros amfiteátrum szerűen elhelyezkedő szikláit. Előttünk kerítés, tábla felirattal – magánterület, tilos átmenni a tulajdonos engedélye nélkül. Megkerüljük a kerítést – nem tudva pontosan meddig is szól a tilalom – eljutunk a patakig és megkezdjük a kalandos patakátkelések sorozatát. Innen a szoros már összeszűkül, a szemben levő sziklán Czárán Gyula emléktábláját pillantjuk meg. Ezt a táblát a kolozsvári EKE helyezte el hasadékban 1999-ben.Sziklafalak, zuhatagok, mellett haladunk el, köveken kapaszkodunk, vízen gázolunk át a szoros belseje felé, ahol Szent László szobra, büszkén tekint szét az őt körülfogó várfalak, tornyok, kapuk és szikla-alakzatokra.
      Czárán Gyula így írta le ezt a részt - Odább menve, el a Decsenge árka nevű sziklaszakadék mellett, feltűnik balról Szent László vára is: bástyák és tornyok széjjel kuszált romjainak fantasztikus omladéka, melyek a sziklák nyelvén regélnek az ősidők viszontagságairól.
       Tovább balkézt a hegyoldal meredélyéből szép nagy sziklakapu tátong 8-10 méter magasból ide alá: a nép nyelvén a Legénybarlang, melyben katona fogdosás elől szökdöső suhancok leltek állítólag menedéket az elmúlt időkben.
        Nem messze már ide, a szakadék legszűkebb, legvadabb s talán legvadregényesebb pontján, hol a sziklás oldalak kopárságát némileg eltakarja a törpe ciher bokrozata: egy nagyobb vízesés szakítja ketté a szemben álló sziklafalakat. Ez a Szent László borbonája, a hasadék legnagyobb vízesése, mely két méternyi magasságból önti a sziklalejtő lépcsőin fehér habjait alá. Az esés hossza, egész terjedelmében, három méter; s alatta szép tágas medencében simulnak el a megszelídült hullámok."
        A száraz, meleg időjárásnak köszönhetően, a patak vize kicsi, így hamar átjutottunk, 1 ½ óra alatt Túrban voltunk, ahol a csorgónál friss vízzel csillapítottuk szomjunkat. Sajnos a Túr felőli bejárat sem szívderítő látvány. Itt az 1994-ben leállított kőbánya maradványa látható, a kitermelést leállították ugyan, de a hasadéknak negyed része eltűnt a kitermeléssel. 
         Túri hasadék bejárása nem tartozik a könnyű túrák közé, ezt már Orbán Balázs is megállapította. A túri kőn való átútazás annyira fárasztó, hogy a ki egyszer végig ment rajta, nem nagy kedvet fog érezni az ugyanazon úton való visszatérésre, nem is szokásos az ugyanazon nyomon való kétszeri járás, hanem a Túrból jövők rendszerint a szoros tetején, még pedig a jobboldali sziklakarajon szokták a visszaútat megtenni, a mi nemcsak kényelmesebb, hanem egyszermind élvezetes is, mert folyton a szoros madártávlati képeiben lehet gyönyörködni ...
         Mi is a szoros jobb oldalán tértünk vissza Koppándra, fentről is megcsodálva a szoros kanyarulatait és annak már ismert részleteit, majd a koppándi erdő ösvényein leereszkedtünk ismét a Rákos patak völgyébe, bezárva így körtúránkat.