Mottó:

"A szülőföldet és a hont nem lehet szeretni, ha nem ismerjük azt úgy, amint a különböző
tájak sajátosságában és szépségében szemtől szemben áll velünk. Önmagunkat sem ismerjük
és nem értjük, csak abban az összefüggésben, amelyben élünk."
"Napfényes tetőkre h
ívogatnak ezek a sorok. Oda, ahol az előítéletek és elfogultságok szorí
és elnyomor
ító bilincsei lehullanak és meg tud szólalni az ember a saját hangján, tud járni a
saját lábán és mer gondolkozni és érezni a saját elméjével és sz
ívével."
(Tavaszi Sándor: Erdélyi tetők)

2010.08.21-"A Kakasos templomtól a Varjúvárig"

VII. Kós Károly Emlék- és Teljesítménytúrák


Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kolozsvári osztálya, a bánffyhunyadi Kós Károly Kulturális Egyesület, a kolozsvári Művelődés Egyesület és a Szentimrei Alapítvány szervezésében szombaton, 2010. augusztus 21-án került sor az 50, 25 és 10 km-es VII. Kós Károly Emlék- és Teljesítménytúrákra.

Az 50 km-es szakaszra reggel 7–7.30 közt vágtak neki a részvevők a Monostor úti Kakasos templomtól, és 12 órás szintidővel, a Törökvágás – Kányafő – Bátori-hegy – Vista-tető – Gyerőffy szöktető – Gyerővásárhely – Jegenyei menedékház – Riszeg-tető - Kós-villák érintésével jutnak célba . Szintkülönbség 550 m.

A hagyományos 25 km-es túrának az idén is két változata volt, a Szentimrei-villától (25a), illetve a sztánai Kék Iringó Vendégháztól (25b) való indulással fél 10 és 10 között a Kispetri – Almási vár – Zsobok – Riszeg-tető – Kós-villák (illetve Sztána) jelzett útvonalon. Szintidő 5½ óra, szintkülönbség 500 m.

A 10 km-es túra a Kós-villák – Csigadomb – Nádasi nyereg – Riszeg-tető – Kós-villák útvonalon. Indítás 10–10.30 közt. Szintidő 3 óra, szintkülönbség 350 m.

A rendezvény tartalmazta a Kós Károly emlékéhez kapcsolódó lovas (Dsida Jenő-emlék-) túrát is.


A posta által kiadott első napi boritek.

A 2010-es Kós Károly teljesitménytúrán az EKE Kolozsvár-1891 részéről részt vettek mint rendező, Ferenczi Júlia, és bírók: Szőcs János, Kosztin Erika, Szilveszter Éva, Lőrinczi István, Szabó István és Pál István.
Az 50 km-es távról számolok be, mert ott voltunk pontozóbírók, és természetesen ez a legnehezebb a három útvonal közül. Az idén 10-en jelentkeztek erre a túrára, Kiss János, már hetedszer járja végig, a többiek sorban Balog András, Bartha László, Kolumbán Éva, Máthé János, Rokaly Réka, Nagy Gergő, Nagy Zoltán, Mostis Balázs, Marosi Béla. Az útvonal nem halad égig érő sziklák, vagy mély szakadékok között, szelíd dombvidéken visz az út, ahol a legmagasabb pont a 745 m magas Riszeg tető, de a táj szépsége leköti a figyelmet. A túrázó egy tájegység gerincén halad, jobbra-balra a völgyekben falvak váltják egymást, mintha egy óriási térképen lépkednénk. Kós Károly Kalotaszege ez a táj, Kós Károly szelleme, tisztelete ma is él az itt élő erdélyiek körében. Jól lett kiválasztva a túra helyszíne, Kolozsvár és környéke, valamint Kalotaszeg, mind-mind olyan helyszín, amelyhez Kós Károly ezer szállal kötődött.A Hója-geric és Kolozsvár.

Ne gondoljuk azért, hogy könnyű dolog 50 km-t legyalogolni egyetlen nap alatt. Nem könnyű, de nem is lehetetlen, de csak olyan vágjon neki, akinek gyakorlata van már a gyalogtúrázásban, ellenkező esetben próbálkozzon inkább a rövidebb 10 km-es távval, majd a 25 km-el, s ha ezekkel megbirkózott, gondolhat arra, hogy benevezzen a következő évben az 50 km-re.

Szucság.

A túra a kolozsvári kakasos templomtól indult reggel 7:00- 7:30 között, csodálatosan kék égbolt, ragyogó napsütéssel kezdődött a nap ezen az augusztus 21-i reggelen, és a szép idő egész nap kitart, a meleg sem elviselhetetlen. A túra útvonala a Szamos és a Nádas vízválasztóján vezet, balra a Kolozsvár-Bánffyhunyad országút a Szamos völgyén, jobbra a Nádas völgye,ahol a vasútvonal is halad. Az út a gerincen vezet, kevés kivétellel jobb oldalon az erdő széle, balra szép kilátás van a völgyre, lent a völgyben Kolozsvárra, a Kányafő, majd a Csigadomb következik, majd Szászfenesre, Gyalura, Magyarkapusra van rálátás. A Bátori hegyről be lehet látni a Nádas völgyébe is, kis falvak egész sora látszik, Kalotaszeg falvai – Méra, Szucság, Vista, kicsit távolabb Inaktelke, gyümölcsfák közt meghúzódó, piros fedelű házak, fiatornyos, karcsú templomtornyok. Egyenesen előre a Kőveshegy kopár teteje (686 m) és Medvepad (737 m), arra megy az út, bal felöl a Gyalui havasok, a Hideg és Melegszamosi elágazás. Gyalu után az országút a Kapus patak völgyén halad. A gerincút egy ideig az erdőt szeli át, a Vistai, illetve a Nemesek erdejét.


A Vistai erdő a Bátori hegyről.

A Bátori hegy - hazafelé jövet a Gorbói elágazástól.

A nemrég átadott autópálya.

Az erdő széléről lelátunk a Szamos völgyére.

Ott ahol a Gorbó-Magyarkapusi út metszi a túra útvonalát van az ellenőrző pontunk (3.EP), már türelmetlenül nézzük az órát, 12:15 perc, kellene érkezzenek a túrázók, és hamarosan feltűnik az ösvényen Kiss János és Balog András, majd 20 perc múlva a többiek. Minden rendben, időben vannak, 5 órája gyalogolnak, 23 km-t tettek meg eddig, vidámak, jókedvűek. Itt egy kis uzsonnaszünet következik, míg rendezzük a papírokat, és kiosztjuk a szervezők részéről a krumplicukrot, csokoládét és ásványvizet. Még hosszú az út, több mint a fele még előttük, és a rövid kis pihenő után a lelkes kis csapat eltűnik a fák között, csak gondolatban követjük őket.

Az 50 km-es túra résztvevői a Gorgó-Magyarkapusi elágazásnál (3.EP)...

... az ellenőrző pontban.

23 km tettek meg 5 óra alatt, a 27 km még van az 50-ig.

A túra útvonala a gerincen halad (szaggatott vonal).

A Gyerőffi szőktető.


A Gyerőffi szőktető után Gyerővásárhelyre térnek be, tovább az országút magasságában folytatódik az út, majd metszi a Jegenyei utat. Erre van a Körös-tetői relé, valamint a Sebes-Körös forrása, innen az irány a Riszeg-tető, amely Kalotaszeg legmagasabb pontja a maga 745 m-es magasságával. Az egyre emelkedő utat rétek, ligetek és termetes fák kísérik. Tavasszal a henye boroszlán szép virágai terítik be a környéket, ... a helyiek a henye boroszlánt riszegvirágnak hívják.


Gyerővásárhely - református templom.

Pányik és a váradi országút.

A jegenyei letérő, középen a Riszeg tető.

A sztánai Csigadomb.

Sztána - a Kék Iringó panzió.

Kemény kaptató után végre a tetőn csodálatos a körkilátás, északra a Meszes-hegy, délnyugatra a Vigyázó vagy régi nevén a Kalota-havas közel kétezer méteres csúcsa látható, míg keletre a Kolozsvár környéki dombok zárták le a látóhatárt. Nyugatra a Sebes-Körös, északra az Almás patak, keletre pedig a Kolozsvár felé futó Nádas indul. Itt találkozik az 50 km-es túra útvonala a 25 km-es és 10 km-es túrák útvonalával, innen már csak a célpont van hátra, a sztánai Kós Károly villák, ahol a túrázók megkapják a Riszeg Vendégházban (Szentimrei-villa) Szabó Zsolt célbírótól a diplomát, a kitűzőt és elkölthetik a hagyományos túrós puliszkát.

Kós Károly Varjúvára - Sztánán.

A Riszeg vendégház (Szentimrei villa).

A Román Posta Kós Károly építész és író személyiségét megörökítő emlékborítékot adott ki,. Moldován József távközlési államtitkár közbenjárására, szakértők állították össze a kiadásához szükséges dokumentációt Az első 2000 darab emlékborítékokból, 200 darabot ajánlott fel a Kolozsvári Magyar Napok keretében szervezett Kós Károly emlék- és teljesítménytúra szervezőinek, amelyből a Kakasos templomtól reggel 7 órakor induló túra résztvevői között is szét osztottak.

2010.07.27-08.01 XIX. EKE Vándortábor Gyergyószentmiklóson

„… Gyergyónak meglepően szép madár-távlati képe tűnik fel: ezen a virgonczan szökkelő fiatal Maros által átkanyargott szép tér, ezen magas havasok díszes keretében foglalt legmagasabban fekvő fennsíkja hazánknak, melyet méltán nevezhetünk a Székelyföld Árkádiájának, amennyiben ez elnevezést úgy természeti szépségeiért, mint romlatlan népének szebb erényeiért s nemesebb érzületéért méltán kiérdemli...”

A 2010-es EKE vandortábort az EKE Gyergyói Osztálya szervezte, és Orbán Balázs szavaival hívott a XIX. Vándortáborba minden természetszerető túristát.
A tábor parancsnoka Vadász Szatmári István, aki csapatával remek munkát végzett. A táborhely a Gyergyószentmiklós melletti, a Gyilkóstó felé vezető út 3-as km kőnél, ”Hétvirág panzió” mögötti területen volt.A tábori titkárság.

Néhány statisztikai adat a XIX EKE táborról:


Taborlakók száma: 1119, nő: 512, férfi: 585.
EKE tag: 435, nem EKE tag: 641, átlag életkor: 38.2132 év.
Életkor szerint
10 évnél fiatalabb: 79,
10-20 éves: 138,
20-30 éves: 116,
30-40 éves: 187,
40-50 éves:176,
50-60 éves: 213,
60-70 éves: 137,
70-80 éves: 29,
80-90 éves: 4.
Országok szerint:
Románia - Erdély (618), Magyarország (484), Ausztria (4), NL (4), Portugál (4), Írország (2), Anglia (1).

Túrázók száma (nincs benne a vezetők és hegyimentők száma )
- szerda: 685, csütörtök: 738, péntek: 702.


A több napig tartó esőzések után a tábor közepén ez a látvány fogad,
... de a következő napokban ezt is megoldja a szép napsütés.


A megérkezés napján, még ilyen zord az ég, és az eső sem kímélt.

A 2010. július 27. – augusztus 1. között zajló program keretén belül 23 útvonalat járhattak végig az érdeklődők, 12 gyalogtúra, 3 honismereti kirándulás, 3 kerékpáros-, 1-1 szekeres-lovas-, éjszakai-, fotós-, kincskereső- és gyerek-túra. Ezek a teljesség igénye nélkül próbáltak ízelítőt adni a Gyergyói-havasok, Hagymás-hegység, a Görgény és a Hargita legszebb, legkülönlegesebb látnivalóiból. A Békény-patak völgye 2002 és 2006 után harmadszor szolgált helyszínül a Kárpát-medence különböző részeiről érkező túrázók táborának. Az erdélyi turistaság legnagyobb találkozója a kedden este vette kezdetét, és szombaton este az EKE-harang megkondulásával zárult be.De a tábornyitó ünnepségen már felszakadoznak a felhők.

2010.07.27 – kedd

Megérkezés, tábornyitó ünnepség.

Reggel induláskor csorgott az eső, előző nap és egész éjjel esett, minden szürke volt és vizes, mintha soha többé nem akarna felderülni az ég. A mezőségen keresztül utaztunk Szászrégen felé, szinte semmit nem láttunk a tájból az eső miatt, mikor elértük Dédát, kicsit csendesedet, csak abban reménykedtünk, hogy nem fog esni, mig felhúzzuk a sátrakat. Az eső szerencsénkre el is állt egy kis időre, amíg felállítottuk a sátort, de még el sem rendezkedtünk, ismét a nyakunkba zúdult egy kiadós zápor. Este 19:00 órakor kezdődött a tábornyitó ünnepség, megnyitva ezzel hivatalosan is a legsárosabbnak induló XIX. EKE vándortábort. De az időjárás, mind ha utolsó percben meggondolta volna magát, mert ki a természetet szereti, rossz ember nem lehet, talán meghallgatta a katolikus pap áldását, melyben azt kívánta, hogy több víz ne essen ránk az öt napos táborozás alatt, az ég estére kiderült és a tábor idejére végig jó időnk volt.

Tábornyitó - Dezső László beszél.

Komoly gondot okozott a túráknak a megválasztása, hiszen mindegyik útvonal nagyon szép tájakon halad át, végül a következő 3 túra mellett döntöttünk.Veress Ági kisfia meghúzza az EKE-harangot,
jelezve a XIX. Vándortábor hivatalos
megnyitását.

2010.07.28 – szerda

Ezeréves határ-túra: honismereti túra az ezeréves határhoz és a Csángóföldre.

Ez egy honismereti túra volt, 250 km autóbusszal, nem bízva az időjárásban, reméltük, hogy kevesebbet ver majd az eső, de az eső elmaradt, és a nap is többször kisütött. Meglátogattuk a madéfalvi emlékművet, a csíksomlyói katolikus templomot, átmentünk a Gyimesi hágon, Gyimesbükkig, megnéztük a Rákoczi várat és az ezeréves határt, Gyimesfelsőlokon a Szent Erzsébet katolikus gimnáziumot, a godocsfalvi vártemplomot, a Maros forrását.A csíksomlyói katolikus templom.


A Gyimesi hágó (Fügés tető).A Rákóczi vár Gyimesbükkön.


Mária Terézia idején épült templom maradványai...


... és a mellette felépült új katolikus templom.

A Szent Erzsébet Katolikus Gimnázium Gyimesfelsőlokon.


A gödöcsfalvi vártemplom.

A Maros forrása Marosfőn.

2010.07.29 – csütörtök

Giacomuzzi-túra: a Békás-szoros környékén.

Útvonal: Békás-szoros – Kőkapu – Mészégetők útja – Mária-kő – Czifra-nyereg – Virágos-rét - Nyíres-puszta – Kis-Békás völgye. Autóbusz vitt a Békási szorosig, onnan turista ösvény vezetett 270 m szintkülönbség megmászása után a Mária kő tetején levő kilátókhoz, csodálatos kilátás nyílt az Oltár kőre és a Békási szorosra.

Békás-szoros - az Oltárkő.

EKE-utodók vagy a túrázást nem lehet túl hamar kezdeni.

Az Oltárkő a Máriakőről.

A Békás-szoros 300 m magasból.

A Czifra nyereg.A Gyilkostó.

2010.07.30 – péntek

Málnási Csaba-túra: az Észak-Görgényi-havasokba.

Útvonal: Eszenyő-patak menti erdészház(850 m) – Kecske-kő-patak torkolata – Kecske-kő-patak völgye – Kecske-kő-csúcs (1481 m) – Eszenyő-patak völgye.Felhő alatt a Gyergyói medence.

Felhők felett.

Előttünk a Kecske-kő.

A csúcs.Gyergyóremetei vízimalom és ványoló.

2010.07.31 – szombat

Gyergyószárhegy, táborzáró ünnepség, tábortűz.


Gyergyószárhegy.

A szárhegyi Ferences kolostor.

A Lázár kastély.

Készül a tábortűz.

Gombaverseny


Táborzárás.

Tábortűz. (Pál Csabi felvétele)

Táborlakok a tábortűznél.

2010.08.01 – vasárnap

Táborbontás, búcsúzkodás, hazautazás.


Csomagolás.

Sátorbontás.

Útra készen, indulhatunk haza Kolozsvárra.

Ami felejthetetlen emlék marad a XIX.Vándortáborból:
- az esőzések utáni sár, amit három napig dagasztottunk
- a csodálatos tájak a kirándulásokon
- a kifogyhatatlan, kedves székely humor
- az áfonyából készült "csúcspálinka" a túrákonViszontlátásra jövőre a XX. EKE-Vándortáborban,
a Gyalui havasokban!!!