Mottó:

"A szülőföldet és a hont nem lehet szeretni, ha nem ismerjük azt úgy, amint a különböző
tájak sajátosságában és szépségében szemtől szemben áll velünk. Önmagunkat sem ismerjük
és nem értjük, csak abban az összefüggésben, amelyben élünk."
"Napfényes tetőkre h
ívogatnak ezek a sorok. Oda, ahol az előítéletek és elfogultságok szorí
és elnyomor
ító bilincsei lehullanak és meg tud szólalni az ember a saját hangján, tud járni a
saját lábán és mer gondolkozni és érezni a saját elméjével és sz
ívével."
(Tavaszi Sándor: Erdélyi tetők)

Béla vára Várasfenes mellett

A Bélavár egy bástyája.

Egy falrészlet.

Alattunk a tábor.

Az esti tábortűz.

Szól a zene, és mulatunk hajnalig.
Útolsó nap felsétáltunk a tabor mellett levő 510 m-es magaslaton levő Béla várhoz.
***
A vár 1294 előtt épült, a váradi püspökségé volt. Állítólag Vince váradi püspök építtette. 1294-ben Borsa nb. Lóránt erdélyi vajda és testvérei, összeveszvén a püspökkel, megostromolták és elfoglalták a várat. 1548-ban tűnik fel a „Béla-vár” név. Ekkor Martinuzzi György birtokolja, akitől Ferdinánd király elvette, és hívének, Tahy Frencnek adományozta. A várat a Habsburgok rombolták le 1711 után.
Fenes falu É-D-i irányú főutcáján végighajtva, a falut elhagyva, kb. 1,5 km távolságban a falu szélétől emelkedik a Várhegy. A Várhegy É-i lábánál lévő kis rétről indul a turistaút Béla-vár romjaihoz. A hegycsúcsra felérve először a vár É-i végén lévő 10 m átmérőjű kerek torony 8-101 méter magas északi falát pillantjuk meg. Maga a vár alakja egy szabálytalan trapéz alakzathoz hasonlít. Jelentős falmaradványait láthatjuk a Ny-i oldalon is. A kaputorony romjait figyelhetjük meg a déli falszakasz közepén és egy torony romját a vár DK-i sarkánál. Ezeken a helyeken a falak külső oldala eléri a 3-4 méter magasságot. A többi helyeken a várfal leomlott vagy lebontották. A vár belterületén épület nyoma most nem látható, felszínét kincskereső gödrök tarkítják. A várat ma is jól látható, 8-10 méter széles árok keríti, külső oldalán sánccal. Az árok mélysége napjainkban 1,5-2 méter.

Este a szokásos tábortűzzel, táncmulatsággal, valamint tűzijátékkal zárult az 5 napos táborozás.

A képek a vándortáborról itt és itt láthatók.Tűzijáték.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése